• jaukta vecuma
x

jaukta vecuma


Ievērojot vienu no galvenajiem Montesori metodes principiem un atbalstot bērnus viņu sociālo prasmju attīstīšanā, grupās ikdienu kopā pavada dažāda vecuma bērni.

  • jaukta vecuma
x

jaukta vecuma

Ievērojot vienu no galvenajiem Montesori metodes principiem un atbalstot bērnus viņu sociālo prasmju attīstīšanā, grupās ikdienu kopā pavada dažāda vecuma bērni.