• 1 no 4

  • 2 no 4

  • 3 no 4

  • 4 no 4

x

Dr. Marijas Montesori pedagoģijas apmācības 0 - 3 vecumposmam

Dr. Marijas Montesori pedagoģijas apmācības 0 - 3 vecumposmam

Tās ir Dr. Marijas Montesori pedagoģijas studijas, par bērnu attīstības vajadzībām kopš dzimšanas brīža līdz trīs gadu vecumam.

Šīs apmācības ir lietderīgas ikvienam, kurš vēlas iegūt zināšanas vai padziļināt izpratni par Dr. Marijas Montesori pedagoģisko metodi, kā arī ieviest šos pamatprincipus bērna audzināšanas ikdienā - mājas vidē.

 

Apmācību norise

Apmācības tiek organizētas darbnīcu formā, sadalot tās atsevišķos blokos:

*Stundu skaits un formāts ir atkarīgs no izvēlētās darbnīcas.

Rekomendējam pieteikties un apmeklēt visas darbnīcas vienotā, sistēmiskā izklāstā. Bet ir iespēja arī pievienoties tikai uz sev specifiski interesējošo darbnīcu.

"Dr. Marijas Montesori filozofija, psiholoģija un bērna attīstība" ir darbnīca, kas norisinās on-line formātā. Pārējās - klātienē.

560 stundu apmācības 2,5 gadu garumā. Tajā skaitā 90 stundas on-line lekcijas (Teorijas bloks), 130 stundas klātienes lekcijas, 20 stundas uzraudzītas prakses darbojoties ar Montessori materiāliem un 200 stundu novērošanas, 120 stundu mācīšanas prakses Montessori vidēs.

 

Pieteikšanās kārtība

Pieteikšanos brīvā formātā sūtīt uz e-pastu: info@perlumaja.lv vai

zane.baltgaile@gmail.com

Sazināsimies ar Jums pēc tā saņemšanas.

 

Maksa par apmācībām:

500 eur par vienu atsevišķu darbnīcu.

2500 eur apmeklējot visas darbnīcas - pilno kursu.

*Apmaksas kārtība tiek noteikta pusēm savstarpēji vienojoties par maksājumu grafiku.

 

Prasības sekmīgai apmācību beigšanai:

 

Kursa saturs

Montesori filozofija, psiholoģija un bērna attīstība (on-line):

Šī kursa daļa aptver tādus Dr. Marijas Montesori cilvēka attīstības filozofijas un psiholoģijas tematus kā:

 

M.Montesori un mūsdienu pamatatziņas attiecībā uz bērna attīstību līdz 3 gadu vecumam:

 

Materiāli un aktivitātes, kas veicina bērnu vispārēju attīstību:

Tie, balstoties uz bērna vecumposmu un spējām, tiek iedalīti 6 blokos. Mācību laikā detalizēti aplūkosim katru no šajos blokos esošajiem materiāliem un aktivitātēm.

 

Mājas vide:

Sagatavotā vide 0 - 5 mēnešus vecam bērnam

Sagatavotā vide 5 - 12 mēnešus vecam bērnam

Sagatavotā vide 12 - 36 mēnešus vecam bērnam

Apģērbs

Valoda

Māksla, Mūzika un Daba

 

Mazuļu grupa:

Šī kursa sastāvdaļa ietver jebkuru aspektu, kas ir būtisks mazuļu grupas izveidē pirmsskolas izglītības iestādē.

 

Montesori materiāli

Šī kursa mērķis, darbojoties ar Montesori materiāliem, ir iegūt dziļu izpratni par to īpašībām un funkcijām kā palīglīdzekļiem bērna attīstībā. Tāpat arī iemācīties tos izgatavot un piedāvāt bērniem.

 

Novērošana

Neatņemama kursa sastāvdaļa, kuras mērķis ir apzināties novērošanas, kā galvenā informācijas avota, lomu bērna atbalstam. Caur pieredzi students iegūs izpratni par precīzu, detalizētu, objektīvu novērojumu nozīmi mijiedarbībā starp bērnu, pieaugušo un sagatavoto vidi.

 

Prakse

Tās mērķis ir sniegt iespēju strādāt mazuļu grupas vidēs pieredzējuša pedagoga vadībā.

Praktiskās situācijās pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas.

 

Literatūras lasīšana un Diskusijas

Studentiem ir jālasa grāmatas, izdales materiāli un jāizmanto tie gan savu rakstu darbu ietvaros, gan praksē ar materiāliem. Diskusijas ir neatņemama kursa sastāvdaļa, kuru laikā padziļināt izpratni par konkrēto tēmu, tāpat arī apmainīties pieredzēm, tādējādi bagātinot vienam otru.

 

Rakstu darbi

Katrs students sastāda individuālu rokasgrāmatu katrai kursa jomai (Teorija - lekciju pieraksti, Mājas vide, Materiāli bērna attīstības atbalstam, Mazuļu grupa). Šajās rokasgrāmatās jāiekļauj:

Rokasgrāmatas ir studenta personīgais īpašums, kas kalpos kā palīglīdzeklis viņa darbā.

 

Darbnīcas nodrošina

Privātā Montesori pirmsskolas izglītības iestāde "Pērļu māja".

Pasniedzēja: Zane Baltgaile, AMI pedagogs

Kalendārs
 

 

Piesakies

Ievadiet vārdu

Ievadiet uzvārdu

Ievadiet derīgu e-pasta adresi

Ievadiet derīgu tālruņa numuru

PIekrītiet, ka jūsu dati tiek apstrādāti un uzglabāti

  • 1 no 4

  • 2 no 4

  • 3 no 4

  • 4 no 4

x

Dr. Marijas Montesori pedagoģijas apmācības 0 - 3 vecumposmam

Dr. Marijas Montesori pedagoģijas apmācības 0 - 3 vecumposmam

Tās ir Dr. Marijas Montesori pedagoģijas studijas, par bērnu attīstības vajadzībām kopš dzimšanas brīža līdz trīs gadu vecumam.

Šīs apmācības ir lietderīgas ikvienam, kurš vēlas iegūt zināšanas vai padziļināt izpratni par Dr. Marijas Montesori pedagoģisko metodi, kā arī ieviest šos pamatprincipus bērna audzināšanas ikdienā - mājas vidē.

 

Apmācību norise

Apmācības tiek organizētas darbnīcu formā, sadalot tās atsevišķos blokos:

*Stundu skaits un formāts ir atkarīgs no izvēlētās darbnīcas.

Rekomendējam pieteikties un apmeklēt visas darbnīcas vienotā, sistēmiskā izklāstā. Bet ir iespēja arī pievienoties tikai uz sev specifiski interesējošo darbnīcu.

"Dr. Marijas Montesori filozofija, psiholoģija un bērna attīstība" ir darbnīca, kas norisinās on-line formātā. Pārējās - klātienē.

560 stundu apmācības 2,5 gadu garumā. Tajā skaitā 90 stundas on-line lekcijas (Teorijas bloks), 130 stundas klātienes lekcijas, 20 stundas uzraudzītas prakses darbojoties ar Montessori materiāliem un 200 stundu novērošanas, 120 stundu mācīšanas prakses Montessori vidēs.

 

Pieteikšanās kārtība

Pieteikšanos brīvā formātā sūtīt uz e-pastu: info@perlumaja.lv vai

zane.baltgaile@gmail.com

Sazināsimies ar Jums pēc tā saņemšanas.

 

Maksa par apmācībām:

500 eur par vienu atsevišķu darbnīcu.

2500 eur apmeklējot visas darbnīcas - pilno kursu.

*Apmaksas kārtība tiek noteikta pusēm savstarpēji vienojoties par maksājumu grafiku.

 

Prasības sekmīgai apmācību beigšanai:

 

Kursa saturs

Montesori filozofija, psiholoģija un bērna attīstība (on-line):

Šī kursa daļa aptver tādus Dr. Marijas Montesori cilvēka attīstības filozofijas un psiholoģijas tematus kā:

 

M.Montesori un mūsdienu pamatatziņas attiecībā uz bērna attīstību līdz 3 gadu vecumam:

 

Materiāli un aktivitātes, kas veicina bērnu vispārēju attīstību:

Tie, balstoties uz bērna vecumposmu un spējām, tiek iedalīti 6 blokos. Mācību laikā detalizēti aplūkosim katru no šajos blokos esošajiem materiāliem un aktivitātēm.

 

Mājas vide:

Sagatavotā vide 0 - 5 mēnešus vecam bērnam

Sagatavotā vide 5 - 12 mēnešus vecam bērnam

Sagatavotā vide 12 - 36 mēnešus vecam bērnam

Apģērbs

Valoda

Māksla, Mūzika un Daba

 

Mazuļu grupa:

Šī kursa sastāvdaļa ietver jebkuru aspektu, kas ir būtisks mazuļu grupas izveidē pirmsskolas izglītības iestādē.

 

Montesori materiāli

Šī kursa mērķis, darbojoties ar Montesori materiāliem, ir iegūt dziļu izpratni par to īpašībām un funkcijām kā palīglīdzekļiem bērna attīstībā. Tāpat arī iemācīties tos izgatavot un piedāvāt bērniem.

 

Novērošana

Neatņemama kursa sastāvdaļa, kuras mērķis ir apzināties novērošanas, kā galvenā informācijas avota, lomu bērna atbalstam. Caur pieredzi students iegūs izpratni par precīzu, detalizētu, objektīvu novērojumu nozīmi mijiedarbībā starp bērnu, pieaugušo un sagatavoto vidi.

 

Prakse

Tās mērķis ir sniegt iespēju strādāt mazuļu grupas vidēs pieredzējuša pedagoga vadībā.

Praktiskās situācijās pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas.

 

Literatūras lasīšana un Diskusijas

Studentiem ir jālasa grāmatas, izdales materiāli un jāizmanto tie gan savu rakstu darbu ietvaros, gan praksē ar materiāliem. Diskusijas ir neatņemama kursa sastāvdaļa, kuru laikā padziļināt izpratni par konkrēto tēmu, tāpat arī apmainīties pieredzēm, tādējādi bagātinot vienam otru.

 

Rakstu darbi

Katrs students sastāda individuālu rokasgrāmatu katrai kursa jomai (Teorija - lekciju pieraksti, Mājas vide, Materiāli bērna attīstības atbalstam, Mazuļu grupa). Šajās rokasgrāmatās jāiekļauj:

Rokasgrāmatas ir studenta personīgais īpašums, kas kalpos kā palīglīdzeklis viņa darbā.

 

Darbnīcas nodrošina

Privātā Montesori pirmsskolas izglītības iestāde "Pērļu māja".

Pasniedzēja: Zane Baltgaile, AMI pedagogs

Kalendārs
 

 

Sazinies ar mums
+371 25 660 606

Ievadiet vārdu

Ievadiet uzvārdu

Ievadiet derīgu e-pasta adresi

Ievadiet derīgu tālruņa numuru

PIekrītiet, ka jūsu dati tiek apstrādāti un uzglabāti