• 1 no 5

  • 2 no 5

  • 3 no 5

  • 4 no 5

  • 5 no 5

x

Dr. Marijas Montesori pedagoģijas apmācības 3 - 6 vecumposmam

Tās ir Dr. Marijas Montesori pedagoģijas studijas, aptverot trīs līdz sešu gadu vecumposma bērnu attīstības vajadzības.

Šīs apmācības ir lietderīgas ikvienam, kurš vēlas iegūt zināšanas vai padziļināt izpratni par Dr. Marijas Montesori pedagoģisko metodi.

 

Apmācību norise

Apmācības tiek organizētas darbnīcu formā, sadalot tās atsevišķos blokos:

*Stundu skaits un formāts ir atkarīgs no izvēlētās darbnīcas.

 

Rekomendējam pieteikties un apmeklēt visas darbnīcas vienotā, sistēmiskā izklāstā. Bet ir iespēja arī pievienoties tikai uz sev specifiski interesējošo darbnīcu.

"Dr. Marijas Montesori filozofija, psiholoģija un bērna attīstība" ir darbnīca, kas norisinās on-line formātā. Pārējās - klātienē.

 

Vismaz 500 stundu apmācības 2,5 gadu garumā. Tajā skaitā 48 stundas on-line lekcijas (Teorijas bloks), 190 stundas klātienes lekcijas, 50 stundas uzraudzītas prakses darbojoties ar Montessori materiāliem un 180 stundu novērošanas, 75 stundu mācīšanas prakses Montessori vidēs.

 

Pieteikšanās kārtība

Pieteikšanos brīvā formātā sūtīt uz e-pastu: info@perlumaja.lv vai

zane.baltgaile@gmail.com

Sazināsimies ar Jums pēc tā saņemšanas.

 

Maksa par apmācībām:

400 eur par vienu atsevišķu darbnīcu.

2000 eur apmeklējot visas darbnīcas - pilno kursu.

*Apmaksas kārtība tiek noteikta pusēm savstarpēji vienojoties par maksājumu grafiku.

 

Prasības sekmīgai apmācību beigšanai:

 

Kursa saturs

Montesori filozofija, psiholoģija un bērna attīstība (on-line):

Šī kursa daļa aptver tādus Dr. Marijas Montesori cilvēka attīstības filozofijas un psiholoģijas tematus kā:

 

Praktiskā dzīve:

Kursa daļa, kas iepazīstina ar ikdienas dzīves (praktiskās dzīves) vingrinājumiem. Caur šiem vingrinājumiem notiek prāta un ķermeņa integrācija. Tie veicina kustību koordināciju, patstāvību, pašcieņu, impulsu kontroli, empātiju, uzmanību un koncentrēšanos.

 

Maņu attīstīšanas aktivitātes:

Šī kursa daļa iepazīstina ar tām aktivitātēm, kas Montesori pedagoģiskajā metodē ir pazīstamas, kā maņu attīstības vingrinājumi. Tie ir paredzēti, lai vadītu bērnu intelektuālā pasaules izpētes ceļā. Saturs ietver bērna pasaules klasifikācijas, problēmu risināšanas, lēmumu pieņemšanas un kritiskās domāšanas procesa attīstību. Šajā blokā ir iekļauti paplašinājumi mūzikas, ģeometrijas, ģeogrāfijas un botānikas jomās.

 

Valoda:

Kursa daļa, kas iepazīstina ar 3-6 gadus veciem bērniem piemērotiem vingrinājumiem runas un rakstu valodas attīstībai. Tā ietver kā sagatavošanos rakstīšanai un lasīšanai, tā pašu rakstīšanas un lasīšanas prasmju apguvi. Caur valodas bloka vingrinājumiem bērns attīsta arī savu pašapziņu un pašizpausmes prasmes sociālajā vidē. Uzsvars uz sarunvalodu un rakstu valodu ikdienas dzīves, stāstīšanas, kompozīcijas, literatūras, ģeogrāfijas, vēstures, bioloģijas, zinātnes, mūzikas, mākslas jomās, kā arī gramatikas, sintakses un lasīšanas analīzes funkcionālajiem aspektiem.

 

Matemātika:

Šī kursa sastāvdaļa ir paredzēta bērna "matemātiskā prāta" attīstības izpētei. Kursa gaitā tiek demonstrētas Montesori aktivitātes, kas nodrošina sensoro pamatu ģeometrijai un algebrai.

 

Kultūra:

Materiāli, kas paredzēti bērna radošās, muzikālās darbības veicināšanai. Izpratnei par dabu, ģeogrāfiju un zinātni.

 

Montesori materiāli

Šo apmācību mērķis, darbojoties ar Montesori materiāliem, ir iegūt dziļu izpratni par to īpašībām un funkcijām kā palīglīdzekļiem bērna attīstībā.

 

Novērošana

Neatņemama kursa sastāvdaļa, kuras mērķis ir apzināties novērošanas, kā galvenā informācijas avota, lomu bērna atbalstam. Caur pieredzi students iegūs izpratni par precīzu, detalizētu, objektīvu novērojumu nozīmi mijiedarbībā starp bērnu, pieaugušo un sagatavoto vidi.

 

Prakse

Tās mērķis ir sniegt iespēju strādāt kvalificēta un pieredzējuša Montesori pedagoga vadībā. Praktiskās situācijās pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas.

 

Literatūras lasīšana un Diskusijas

Studentiem ir jālasa grāmatas, izdales materiāli un jāizmanto tie gan savu rakstu darbu ietvaros, gan praksē. Diskusijas ir neatņemama kursa sastāvdaļa, kuru laikā padziļināt izpratni par konkrēto tēmu, tāpat arī apmainīties pieredzēm, tādējādi bagātinot vienam otru.

 

Rakstu darbi

Katrs students sastāda individuālu rokasgrāmatu katrai kursa jomai (Teorija, lekciju pieraksti, Praktiskā dzīve, Maņu attīstīšanas aktivitātes, Valoda, Matemātika, Kultūra). Šajās rokasgrāmatās jāiekļauj:

 

Rokasgrāmatas ir studenta personīgais īpašums, kas kalpos kā palīglīdzeklis viņa darbā.

 

Darbnīcas nodrošina

Privātā Montesori pirmsskolas izglītības iestāde "Pērļu māja".

Pasniedzējas: Zane Baltgaile

                       Laura Skoromka

Kalendārs

 

Piesakies

Ievadiet vārdu

Ievadiet uzvārdu

Ievadiet derīgu e-pasta adresi

Ievadiet derīgu tālruņa numuru

PIekrītiet, ka jūsu dati tiek apstrādāti un uzglabāti

  • 1 no 5

  • 2 no 5

  • 3 no 5

  • 4 no 5

  • 5 no 5

x

Dr. Marijas Montesori pedagoģijas apmācības 3 - 6 vecumposmam

Tās ir Dr. Marijas Montesori pedagoģijas studijas, aptverot trīs līdz sešu gadu vecumposma bērnu attīstības vajadzības.

Šīs apmācības ir lietderīgas ikvienam, kurš vēlas iegūt zināšanas vai padziļināt izpratni par Dr. Marijas Montesori pedagoģisko metodi.

 

Apmācību norise

Apmācības tiek organizētas darbnīcu formā, sadalot tās atsevišķos blokos:

*Stundu skaits un formāts ir atkarīgs no izvēlētās darbnīcas.

 

Rekomendējam pieteikties un apmeklēt visas darbnīcas vienotā, sistēmiskā izklāstā. Bet ir iespēja arī pievienoties tikai uz sev specifiski interesējošo darbnīcu.

"Dr. Marijas Montesori filozofija, psiholoģija un bērna attīstība" ir darbnīca, kas norisinās on-line formātā. Pārējās - klātienē.

 

Vismaz 500 stundu apmācības 2,5 gadu garumā. Tajā skaitā 48 stundas on-line lekcijas (Teorijas bloks), 190 stundas klātienes lekcijas, 50 stundas uzraudzītas prakses darbojoties ar Montessori materiāliem un 180 stundu novērošanas, 75 stundu mācīšanas prakses Montessori vidēs.

 

Pieteikšanās kārtība

Pieteikšanos brīvā formātā sūtīt uz e-pastu: info@perlumaja.lv vai

zane.baltgaile@gmail.com

Sazināsimies ar Jums pēc tā saņemšanas.

 

Maksa par apmācībām:

400 eur par vienu atsevišķu darbnīcu.

2000 eur apmeklējot visas darbnīcas - pilno kursu.

*Apmaksas kārtība tiek noteikta pusēm savstarpēji vienojoties par maksājumu grafiku.

 

Prasības sekmīgai apmācību beigšanai:

 

Kursa saturs

Montesori filozofija, psiholoģija un bērna attīstība (on-line):

Šī kursa daļa aptver tādus Dr. Marijas Montesori cilvēka attīstības filozofijas un psiholoģijas tematus kā:

 

Praktiskā dzīve:

Kursa daļa, kas iepazīstina ar ikdienas dzīves (praktiskās dzīves) vingrinājumiem. Caur šiem vingrinājumiem notiek prāta un ķermeņa integrācija. Tie veicina kustību koordināciju, patstāvību, pašcieņu, impulsu kontroli, empātiju, uzmanību un koncentrēšanos.

 

Maņu attīstīšanas aktivitātes:

Šī kursa daļa iepazīstina ar tām aktivitātēm, kas Montesori pedagoģiskajā metodē ir pazīstamas, kā maņu attīstības vingrinājumi. Tie ir paredzēti, lai vadītu bērnu intelektuālā pasaules izpētes ceļā. Saturs ietver bērna pasaules klasifikācijas, problēmu risināšanas, lēmumu pieņemšanas un kritiskās domāšanas procesa attīstību. Šajā blokā ir iekļauti paplašinājumi mūzikas, ģeometrijas, ģeogrāfijas un botānikas jomās.

 

Valoda:

Kursa daļa, kas iepazīstina ar 3-6 gadus veciem bērniem piemērotiem vingrinājumiem runas un rakstu valodas attīstībai. Tā ietver kā sagatavošanos rakstīšanai un lasīšanai, tā pašu rakstīšanas un lasīšanas prasmju apguvi. Caur valodas bloka vingrinājumiem bērns attīsta arī savu pašapziņu un pašizpausmes prasmes sociālajā vidē. Uzsvars uz sarunvalodu un rakstu valodu ikdienas dzīves, stāstīšanas, kompozīcijas, literatūras, ģeogrāfijas, vēstures, bioloģijas, zinātnes, mūzikas, mākslas jomās, kā arī gramatikas, sintakses un lasīšanas analīzes funkcionālajiem aspektiem.

 

Matemātika:

Šī kursa sastāvdaļa ir paredzēta bērna "matemātiskā prāta" attīstības izpētei. Kursa gaitā tiek demonstrētas Montesori aktivitātes, kas nodrošina sensoro pamatu ģeometrijai un algebrai.

 

Kultūra:

Materiāli, kas paredzēti bērna radošās, muzikālās darbības veicināšanai. Izpratnei par dabu, ģeogrāfiju un zinātni.

 

Montesori materiāli

Šo apmācību mērķis, darbojoties ar Montesori materiāliem, ir iegūt dziļu izpratni par to īpašībām un funkcijām kā palīglīdzekļiem bērna attīstībā.

 

Novērošana

Neatņemama kursa sastāvdaļa, kuras mērķis ir apzināties novērošanas, kā galvenā informācijas avota, lomu bērna atbalstam. Caur pieredzi students iegūs izpratni par precīzu, detalizētu, objektīvu novērojumu nozīmi mijiedarbībā starp bērnu, pieaugušo un sagatavoto vidi.

 

Prakse

Tās mērķis ir sniegt iespēju strādāt kvalificēta un pieredzējuša Montesori pedagoga vadībā. Praktiskās situācijās pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas.

 

Literatūras lasīšana un Diskusijas

Studentiem ir jālasa grāmatas, izdales materiāli un jāizmanto tie gan savu rakstu darbu ietvaros, gan praksē. Diskusijas ir neatņemama kursa sastāvdaļa, kuru laikā padziļināt izpratni par konkrēto tēmu, tāpat arī apmainīties pieredzēm, tādējādi bagātinot vienam otru.

 

Rakstu darbi

Katrs students sastāda individuālu rokasgrāmatu katrai kursa jomai (Teorija, lekciju pieraksti, Praktiskā dzīve, Maņu attīstīšanas aktivitātes, Valoda, Matemātika, Kultūra). Šajās rokasgrāmatās jāiekļauj:

 

Rokasgrāmatas ir studenta personīgais īpašums, kas kalpos kā palīglīdzeklis viņa darbā.

 

Darbnīcas nodrošina

Privātā Montesori pirmsskolas izglītības iestāde "Pērļu māja".

Pasniedzējas: Zane Baltgaile

                       Laura Skoromka

Kalendārs

 

Sazinies ar mums
+371 25 660 606

Ievadiet vārdu

Ievadiet uzvārdu

Ievadiet derīgu e-pasta adresi

Ievadiet derīgu tālruņa numuru

PIekrītiet, ka jūsu dati tiek apstrādāti un uzglabāti