• 1 no 1

x

Praktiskās dzīves vingrinājumi

03.02.2020

"Praktiskās dzīves vingrinājumi ir bērna personību veidojošas aktivitātes, kas palīdz viņam pielāgoties videi. Tie ietver bērna iedvesmu, vēlmi atkārtot un koncentrēšanos uz precīzām un sīkām detaļām. Praktiskās dzīves aktivitātes atbild bērna iekšējām vajadzībām un sensitīvajiem periodiem. Adaptācija videi ir ļoti būtiska bērna turpmākajā izglītības ceļā."

/M.Montessori "What You Should Know About Your Child", p.77/

 

            

 

 

  • 1 no 1

x

Praktiskās dzīves vingrinājumi

03.02.2020

"Praktiskās dzīves vingrinājumi ir bērna personību veidojošas aktivitātes, kas palīdz viņam pielāgoties videi. Tie ietver bērna iedvesmu, vēlmi atkārtot un koncentrēšanos uz precīzām un sīkām detaļām. Praktiskās dzīves aktivitātes atbild bērna iekšējām vajadzībām un sensitīvajiem periodiem. Adaptācija videi ir ļoti būtiska bērna turpmākajā izglītības ceļā."

/M.Montessori "What You Should Know About Your Child", p.77/