Sazinies ar mums
+371 25 660 606

Izvēlieties vienu no augstāk minētajām lokācijām

Ievadiet sava bērna vārdu

Ievadiet sava bērna uzvārdu

Ievadiet sava bērna dzimšanas datumu

Ievadiet vēlamo mācību uzsākšanas laiku

Ievadiet vecāka vārdu

Ievadiet vecāka uzvārdu

Ievadiet derīgu e-pasta adresi

Ievadiet derīgu tālruņa numuru

PIekrītiet, ka jūsu un jūsu bērna dati tiek apstrādāti un uzglabāti

Elizabetes iela 19, Rīga, Latvija

+371 25 660 606

info@perlumaja.lv

facebook.com/perlumajamontesori

instagram.com/perlu_maja_montesori