Pērļu māja

Mana nākotnes vīzija ir par cilvēkiem, kuri tā vietā, lai kārtojot eksāmenus pārietu no vienas mācību iestādes uz otru un tā līdz pat universitātei, pārceltos no vienas neatkarības pakāpes nākamajā - augstākā, un lai to sasniegtu izmantotu paši savu aktivitāti, paši savu gribasspēku, kas patiesībā veido un virza cilvēka iekšējo attīstību.

1,5 - 7

"Pērļu mājā" uzņemam bērnus no 1,5 gada vecuma grupās:
Rīgā: 1,5 - 7 gadus vecus bērnus - pirmsskolēnu grupās.
1,5 - 2,5/3 gadus vecus bērnus - mazuļu grupā.
2,5/3 - 7 gadus vecus bērnus - lielajā grupā.
Ikdienā šo grupu bērni darbojas katrs savā vidē, tajā pašā laikā tās ir arī saistītas. Tas atļauj mazulim, sasniedzot pirmsskolēna vecumu un briedumu, jebkurā brīdī gada ietvaros pamazām pāriet un iejusties vecāku bērnu grupā. Brīdī, kad viņš tam ir gatavs, viņa pamata darbošanās harmoniski pārceļas uz pirmsskolēnu grupu.

jaukta vecuma

Ievērojot vienu no galvenajiem Montesori metodes principiem un atbalstot bērnus viņu sociālo prasmju attīstīšanā, grupās ikdienu kopā pavada dažāda vecuma bērni.

individuāla pieeja

Īpaši bērniem sagatavotā attīstošo materiālu vide paredz to, ka pat jaukta vecuma grupās katram bērnam ir tieši viņam atbilstoši materiāli. Skolotājs pārzina vidi, tajā esošos materiālus, to secīgu lietošanu, atbalsta bērnu viņa izaugsmē. Katram bērnam ir individuāls mācību plāns, balstoties uz kuru viņam tiek piedāvāti materiāli. Šāda pieeja dod iespēju cienīt katra bērna fizioloģisko, intelektuālo, emocionālo izaugsmi un briedumu.
2 reizes gadā tiek rīkotas tikšanās, kuru laikā skolotāja, metodiskā atbalsta persona un vecāki kopīgi izrunājam bērna tā brīža attīstības aktualitātes un izstāstām ceļu, pa kuru viņš virzīsies tālāk - nākamā pusgada laikā.

ikdienas sastāvdaļas

Montesori metode neparedz atsevišķas mākslas, mūzikas, svešvalodas, rokdarbu u.c. nodarbības. Visas šīs aktivitātes ir pastāvīga bērnu ikdienas sastāvdaļa. Tas tiek panākts, nodrošinot bērnus ar attiecīgajiem materiāliem, to lietošanas demonstrējumiem un brīvu izvēli materiālu, laika un telpas ziņā, lai viņi varētu tālāk attīstīt savu iekšējo potenciālu, radošo izpausmi šajās jomās.
Pedagogi ikdienā sarunājas ar bērniem latviešu, krievu un angļu valodās. Bērnam pirmajā vecumposmā piemītošā īpašā inteliģences forma palīdz šīs valodas sevī "iemiesot", ja viņš tās dzird savā ikdienā. Rakstītprasmes un Lasītprasmes apmācība notiek latviešu valodā, sagatavojot bērnus skolai, kurā mācību process norisēs šajā valodā.

1,5 - 7

"Pērļu mājā" uzņemam bērnus no 1,5 gada vecuma grupās:
Rīgā: 1,5 - 7 gadus vecus bērnus - pirmsskolēnu grupās.
1,5 - 2,5/3 gadus vecus bērnus - mazuļu grupā.
2,5/3 - 7 gadus vecus bērnus - lielajā grupā.
Ikdienā šo grupu bērni darbojas katrs savā vidē, tajā pašā laikā tās ir arī saistītas. Tas atļauj mazulim, sasniedzot pirmsskolēna vecumu un briedumu, jebkurā brīdī gada ietvaros pamazām pāriet un iejusties vecāku bērnu grupā. Brīdī, kad viņš tam ir gatavs, viņa pamata darbošanās harmoniski pārceļas uz pirmsskolēnu grupu.

jaukta vecuma

Ievērojot vienu no galvenajiem Montesori metodes principiem un atbalstot bērnus viņu sociālo prasmju attīstīšanā, grupās ikdienu kopā pavada dažāda vecuma bērni.

individuāla pieeja

Īpaši bērniem sagatavotā attīstošo materiālu vide paredz to, ka pat jaukta vecuma grupās katram bērnam ir tieši viņam atbilstoši materiāli. Skolotājs pārzina vidi, tajā esošos materiālus, to secīgu lietošanu, atbalsta bērnu viņa izaugsmē. Katram bērnam ir individuāls mācību plāns, balstoties uz kuru viņam tiek piedāvāti materiāli. Šāda pieeja dod iespēju cienīt katra bērna fizioloģisko, intelektuālo, emocionālo izaugsmi un briedumu.
2 reizes gadā tiek rīkotas tikšanās, kuru laikā skolotāja, metodiskā atbalsta persona un vecāki kopīgi izrunājam bērna tā brīža attīstības aktualitātes un izstāstām ceļu, pa kuru viņš virzīsies tālāk - nākamā pusgada laikā.

ikdienas sastāvdaļas

Montesori metode neparedz atsevišķas mākslas, mūzikas, svešvalodas, rokdarbu u.c. nodarbības. Visas šīs aktivitātes ir pastāvīga bērnu ikdienas sastāvdaļa. Tas tiek panākts, nodrošinot bērnus ar attiecīgajiem materiāliem, to lietošanas demonstrējumiem un brīvu izvēli materiālu, laika un telpas ziņā, lai viņi varētu tālāk attīstīt savu iekšējo potenciālu, radošo izpausmi šajās jomās.
Pedagogi ikdienā sarunājas ar bērniem latviešu, krievu un angļu valodās. Bērnam pirmajā vecumposmā piemītošā īpašā inteliģences forma palīdz šīs valodas sevī "iemiesot", ja viņš tās dzird savā ikdienā. Rakstītprasmes un Lasītprasmes apmācība notiek latviešu valodā, sagatavojot bērnus skolai, kurā mācību process norisēs šajā valodā.

Piesakies "Pērļu māja" pirmsskolā

Uzņemam bērnus no pusotra gada vecuma

Sazinies ar mums

Ievadiet savu vārdu un uzvārdu

Ievadiet derīgu e-pasta adresi